Wyrażam zgodę na rzecz E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), na przetwarzanie (z wyjątkiem udostępnienia) podanych przeze mnie powyżej danych osobowych, w celu...
Wyrażam zgodę na kierowanie przez E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), informacji handlowych i materiałów reklamowych drogą elektroniczną...
Grafika żarówki
Przyglądamy się bieżącym wydarzeniom, uwzględniamy dane liczbowe oraz analizujemy wyzwania, przed którymi stoi sektor energetyczny.
Grafika biurowców
Przedstawiamy aktualną kondycję firm z różnych branż i różnej wielkości. Przyglądamy się głównym problemom, z którymi mierzy się biznes, a także kluczowym czynnikom warunkującym zmiany rynkowe i wpływającym na decyzje inwestycyjne firm.
Grafika połączenia internetowego
Zestawiamy różne perspektywy i scenariusze rozwoju krajowej energetyki i analizujemy ich skutki ekonomiczne, środowiskowe oraz możliwy wpływ na gospodarkę krajową.
Grafika energii odnawialnej
Prezentujemy wyzwania i bariery związane z transformacją energetyczną z różnych perspektyw – naukowej, prawnej, innowacji, a także ESG. Opisujemy znaczenie nowych technologii i ich wpływ na budowanie bezpieczeństwa energetycznego.
Wyrażam zgodę na rzecz E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), na przetwarzanie (z wyjątkiem udostępnienia) podanych przeze mnie powyżej danych osobowych, w celu...
Wyrażam zgodę na kierowanie przez E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), informacji handlowych i materiałów reklamowych drogą elektroniczną...