Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-10306), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 28.11.2022r do godz. 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@eon.pl

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ-1030628.11.2022
Rysunek_128.11.2022
Zgloszenie do PZ-1030628.11.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.11.2022r. do końca dnia na adres e-mail: iwona.szal@eon.pl

Wymagania OfertowePrzetargPZ995024.11.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.11.2022r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@eon.pl

WOPZ10256Urzdze teleinformatycznych MBS Router MBSR wraz z systemem autokonfiguracji21.11.2022
PZ-10256_Wymagania_techniczne_i_funkcjonalne21.11.2022
PZ-10256_Wymagania_dodatkowe_MBSR21.11.2022

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-9988), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 25.11.2022r do godz. 17:00 na adres e-mail: sebastian.leszczynski@eon.pl

WO_PZ998816.11.2022
Zalacznik nr 1 Formularz Zgloszenia16.11.2022
zal 2 RSM Odlewnicza i RSM Dabrowki zakres prac16.11.2022
Zal 2_1 przekazniki16.11.2022
Zal 2_11_ Zakres prac RSM - termomodernizacja16.11.2022
zal 2_12 zakres prob16.11.2022
Zal 2_13_ Specyfikacja dla baterii akumulatorow16.11.2022
Zal 2_14_Specyfikacja prostownikow RSM16.11.2022
zal 2_15_rozdzielnica16.11.2022
Zal 2_16_ Specyfikacja tymczasowej RSN16.11.2022
zal 2_2 Schemat rozdzielni SN tymczasowej16.11.2022
Zal 2_3 specyfikacja TR PW16.11.2022
zal 2_4 telemechaniki16.11.2022
Zal 2_5 automatyka zabezpieczeniowa16.11.2022
Zal 2_6 lacza inzynierskie16.11.2022
Zal 2_7_ukad DC RSM16.11.2022
Zal 2_8 _wytyczne dla ukladow pomiarowych16.11.2022
Zal 2_9_ Schemat nowej rozdzielni SN dwusystemowej16.11.2022
Zal 2_do 2_16 RSM schema r SN16.11.2022
Zalacznik nr 3 wzor umowy16.11.2022
Zalacznik nr 5 Umowa_RODO_wzor16.11.2022
Zalacznik nr 7 wizja lokalna16.11.2022
zalacznik nr 8a lista aparatury16.11.2022
zalacznik nr 8b lista aparatury16.11.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-9987, którego zakres to modernizacja stacji SN/SN RSM Żupnicza i RSM Migdałowa.

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2 - SIWZ.
 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: piotr.brasinski@eon.pl w terminie do 25.11.2022r. do końca dnia.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ-998716.03.2022
Zalacznik nr 1 - Formularz Zgloszenia16.11.2022
Zalacznik nr 2 - SIWZ16.11.2022
Zalacznik nr 3 - wzor umowy jednorazowej na realizacje robot budowlanych16.11.2022
Zalacznik nr 5 - Umowa_RODO_wzor16.03.2022
Zalacznik nr 6 - formularz oferty handlowej RSM Zupnicza16.11.2022
Zalacznik nr 6_1 formularz oferty handlowej RSM Migdalowa16.11.2022
Zalacznik nr 7 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - formularz16.11.2022
Zal nr 1 do_SIWZ_Specyfikacja zabezpieczen SN RSM Zupnicza RSM Migdalowa16.11.2022
Zal nr 2 do_SIWZ_Specyfikacja wycznikw RSM Zupnicza RSM Migdalowa16.11.2022
Zal nr 3_do_SIWZ_specyfikacja TR PW16.11.2022
Zal nr 4 do_SIWZ_Specyfikacja telemechaniki RSM Migdalowa RSM Zupnicza16.11.2022
Zal nr 5 do_SIWZ_elektroenergetycznaautomatykazabezpieczeniowasneazspecyfikacjatechnicznansst20200216.11.2022
Zal nr 6_do_SIWZ_lacze-inzynierskie-eaz-specyfikacja-techniczna-ns-st-2020-03-16.11.2022
Zal nr 7_do_SIWZ_uklad DC RSM16.11.2022
Zal nr 8_do_SIWZ_wytyczne dla ukladow pomiarowych16.11.2022
Zal nr 9_do_SIWZ_Wylaczenia Zupnicza16.11.2022
Zal nr 10_do_SIWZ_ Wylaczenia RSM Migdalowa - remont16.11.2022
Zal nr 11_do_SIWZ_ bateria-akumulatorow-sn-specyfikacja-techniczna16.11.2022
Zal nr 11a_do_SIWZ_ Specyfikacja dla baterii akumulatorow16.11.2022
Zal nr 12_do_SIWZ_Zakres prac RSM - termomodernizacja scian piwnic i izolacje16.11.2022
Zal nr 13 do_SIWZ_Wykaz wymaganych przez NTR bada pomontaowych w zakresie stacji WN16.11.2022
Zal nr 14_do_SIWZ_Specyfikacja prostownikw RSM16.11.2022
Zal nr 15_do_SIWZ_Specyfikacja materiaw dla RSM-w i RPZ Zupnicza Migdalowa16.11.2022
Zal nr 16_do_SIWZ_ formularz oferty handlowej RSM Migdalowa16.11.2022
Zal nr 17_do_SIWZ_ formularz oferty handlowej RSM Zupnicza16.11.2022
Zalacznik_do_SIWZ_wykaz urzadzen proponawanych dla stacji RSM Migdalowa16.03.2022
Zalacznik_do_SIWZ_wykaz urzadzen proponawanych dla stacji RSM Zupnicza16.11.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-9880,  którego zakres to: 

Zakup i dostawa kart SIM do projektu AMI
Na potrzeby wykonania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów (w odpowiedniej ilości) niezbędnych do całkowitej realizacji zadania. 

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.09.2022r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@eon.pl

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ_9880_Zakup i dostawa kart SIM do projektu AMI16.03.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 06.06.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

Wymagania_ofertowe27.05.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia27.05.2022
Zal_2_Zakres_prac27.05.2022
Wzor_Umowy27.05.2022
Wymagania_Ofertowe10.04.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia10.04.2022
Zal_2_Zakres_prac10.04.2022
Umowa jednorazowa na realizacj robt budowlanych 12202110.04.2022
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.04.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl
Zal_1_Formularz_zgloszenia24.03.2022
Zalacznik_2_Zakres_prac24.03.2022
Wymagania_Ofertowe24.03.2022

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8779 Powtórka opracowanie dokumentacji projektowej ul. Frygijska

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8779), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 18.03.2022 do godz. 12.00 na adres e-mail: m.cimochowska@eon.pl

Specyfikacja zadania i mapka04.03.2022
WO_PZ_8779 powtrka04.03.2022
Zal2-Specyfikacja_Zakres_Prac04.03.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.03.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

Wymagania_Ofertowe25.02.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia25.02.2022
Zal_2_specyfikacja-techniczna-przekladnikow-ami-ns-wt-2017-11-25.02.2022
Zal_3_wymagania-techniczne-szafek-mbs-ns-wt-2017-12-25.02.2022
Wzor_Umowy25.02.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.02.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

WO08.02.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia08.02.2022
Zal_2_Zakres_prac08.02.2022
Zal_3_Zlecenie_dokonania_naprawy08.02.2022
Zal_4_Oswiadczenie_zgody_naprawy_budowlane08.02.2022
Zal_5_Protokol_odbioru_prac_naprawy_budowlane08.02.2022
Wybierz czym zajmuje się Twoja firma, a pokażemy Ci kontakt do odpowiedniej osoby z działu zakupów