Szanowni Państwo,

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-9086, którego zakres to: modernizacja aparatury telemechaniki (projekt + wykonawstwo) polegającą na wymianie komponentów w istniejących szafach RT na potrzeby sterowania napędami napowietrznych rozłączników SN następujących rozłączników słupowych SN. Zgłoszenie chęci uczestnictwa przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: piotr.brasinski@eon.pl w terminie do 07.01.2022r. do końca dnia.

WO_PZ_908622.12.2021
Zalacznik 1_Formularz zgloszenia22.12.2021
Zalacznik 2_Specyfikacja_zakres_prac22.12.2021

Szanowni Państwo,

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-9087, którego zakres to: wykonanie prac modernizacyjnych przy al. Jana Pawła II w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: piotr.brasinski@eon.pl w terminie do 21.12.2021r. do końca dnia.

WO_PZ-908715.12.2021
Zalacznik 1_Formularz zgloszenia15.12.2021
Zalacznik 2_1_zestawienie_materialow_oraz_schemat_zasilania15.12.2021
Zalacznik 2_Specyfikacja_zakres_prac15.12.2021

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-9006 Wykonanie projektu budowlanego stacji RPZ Instytut Energetyki

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-9006), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 17.12.2021 do godz. 12.00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

załączono Odpowiedzi na pytania oraz korekty w załączniku 2 Specyfikacja v2 i Formularzu oferty handlowej v2

Formularz oferty handlowej RPZ Instytut Energetyki14.12.2021
Formularz oferty handlowej RPZ Instytut Energetyki v214.12.2021
Odpowiedzi na pytania PZ_9006 v214.12.2021
WO_PZ_900614.12.2021
Zal 2 Specyfikacja14.12.2021
Zal 2 Specyfikacja v214.12.2021
Zal2 SLD IE14.12.2021

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8692 Budowa linii kablowych 110kV GPZ Mory–RPZ Szamoty–RPZ Krakowska

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8692), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 03.12.2021 do godz. 12.00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

Odpowiedzi do pytan PZ_869214.12.2021
RODO14.12.2021
WO_PZ_869214.12.2021
Zaacznik nr 2 Wymagania szczegolowe do przetargu PZ_869214.12.2021
Zalacznik 5 Umowa14.12.2021
Zalacznik nr 1 Formularz Zgloszenia14.12.2021
Zalacznik nr 3 Formularz oferty handlowej14.12.2021
Zalacznik nr 3 Formularz oferty handlowej rev114.12.2021
Zalacznik nr 6 Gwarancja nalezytego wykonania wzor14.12.2021
Zalacznik nr 7 Lista instytucji finansowych14.12.2021
Zalacznik nr 8 Wykaz pracownikow14.12.2021
Zalacznik nr 9 Wymagania w zakresie oferty14.12.2021

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8889 Linia 110kV Wschodnia – Utrata/Praga – budowa linii kablowej

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8889), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 16.12.2021 do godz. 12.00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

WO_PZ_888914.12.2021
Zalacznik nr 1 Formularz Zgloszenia14.12.2021
Zalacznik nr 2 Wymagania szczeg SIWZ14.12.2021
Zalacznik nr 3 Formularz oferty handlowej14.12.2021
Zalacznik nr 5 Umowa14.12.2021
Zalacznik nr 6 Gwarancja nalezytego wykonania wzor14.12.2021
Zalacznik nr 7 Lista instytucji finansowych14.12.2021
Zalacznik nr 8 Wykaz pracownikow14.12.2021
Zalacznik nr 9 Wymagania w zakresie oferty14.12.2021
Wybierz czym zajmuje się Twoja firma, a pokażemy Ci kontakt do odpowiedniej osoby z działu zakupów