Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 05.04.2023r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@eon.pl
WO_Przetarg_PZ_10430 Zakup urzdze teleinformatycznych do stacji transformatorowych24.03.2023
Zacznik 2 - Specyfikacja MBSR24.03.2023

Składanie ofert: do dnia 11.04.2023 r. do godziny 16:00

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną:

mateusz.pacek@eonfoton.pl

karolina.dmytruk@eonfoton.pl
Zapytanie_ofertowe_nr_PZ_1_23_PC14.03.2023
Zal_1_Formularz_ofertowy_PC14.03.2023
Zal_2_Wyposazenie_obowiazkowe_PC16.03.2023
Zal_3_Standardy_wyk_prac_instalac_PC_EON_Foton14.03.2023

Składanie ofert: do dnia 11.04.2023 r. do godziny 16:00.

Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) należy przesłać pocztą elektroniczną na poniższe adresy:

mateusz.pacek@eonfoton.pl

karolina.dmytruk@eonfoton.pl

Zapytanie_ofertowe_nr_PZ_1_23_PV13.03.2023
Zal_1_Formularz_ofertowy_PV_ME13.03.2023

Składanie ofert: do dnia 11.04.2023 r. do godziny 16:00.

 Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) należy przesłać pocztą elektroniczną na poniższe adresy:

mateusz.pacek@eonfoton.pl

karolina.dmytruk@eonfoton.pl

Zapytanie_Ofertowe_PZ_1_23_AC14.03.2023
Zal_1_Formularz_Ofertowy_AC14.03.2023

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 03.04.2023r. do godziny 1200 na e-mail: kinga.lagowska-syska@eonfoton.pl

Wymagania_Ofertowe_PZ_1071924.03.2023
Zal_1_Formularz_zgloszenia24.03.2023
Zal_2_Specyfikacja24.03.2023
Zal_3_wzor_umowy24.03.2023
Zal_4_do_wzor_umowy_przetwarzania_danych_osobowych24.03.2023
Zal_5_obowiazek_informacyjny24.03.2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10472, którego zakres to: modernizacja stacji RPZ Wola.  

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2 (SIWZ) do WO_PZ-10472.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: hubert.serwin@eon.pl w terminie do 01.03.2023r. do końca dnia.

 

 

WO_PZ-1047217.02.2023
Zalacznik nr 1 - Formularz Zgloszenia17.02.2023
Zalacznik nr 2 - SIWZ RPZ Wola16.03.2022
Zalacznik nr 2 do SIWZ - wykaz urzadzen proponowanych dla stacji RPZ WOLA16.03.2022
Zalacznik nr 3 do SIWZ - wytyczne dla ukladow pomiarowych16.03.2022
Zalacznik nr 4 do SIWZ - NS ST 2020 02 OPIS SZCZEGOLOWY EAZ SN16.03.2022
Zalacznik nr 5 do SIWZ - NS ST 2020 01 OPIS SZCZEGOLOWY EAZ - WN16.03.2022
Zalacznik nr 6 do SIWZ - NS_ST_2020_03 Lacze inzynierskie16.03.2022
Zalacznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja rozdzielnicy dwusystemowej SN w izolacji SF616.03.2022
Zalacznik nr 7a do SIWZ - Schemat SN16.03.2022
Zalacznik nr 9 do SIWZ - Wykaz wymaganych przez NTR badan pomontazowych w zakresie stacji WN01.01.0001
Zalacznik nr 10 do SIWZ - uklady pomiarowe16.03.2022
Zalacznik nr 12 do SIWZ - RPZ Wola wyprowadzenia linii SN z rozdzielni16.03.2022
Zalacznik nr 13 do SIWZ - formularz oferty handlowej17.02.2023
Zalacznik nr 3 - wzor umowy jednorazowej na realizacje robot budowlanych17.02.2023
Zalacznik nr 5 - Umowa_RODO_wzr16.03.2022
Odpowiedzi do pytan_PZ_1047203.03.2023
RPZ Wola 90003.03.2023
11 Zacznik 11 Tom 1RPZ Wola 11015 mod obw wt S i TRzas09.03.2023
11 Zacznik 11a Tom 2RPZ Wola 11015 mod obw wt S i TRmont09.03.2023
Odpowiedzi do pytan_PZ_10472_109.03.2023
Odpowiedzi do pytan_PZ_10472_214.03.2023
Odpowiedzi do pytan_PZ_10472_316.03.2023
Odpowiedzi do pytan_PZ_10472_424.03.2023

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert na 23.03 godz. 15.00

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10562, którego zakres to: RPZ EC Ursus - projekt budowlany.  

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2 do WO_PZ-10562.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: ewa.znoj@eon.pl w terminie do 24.02.2023r. do godz.12.00.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

WO_PZ_1056216.02.2023

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),

który wraz z wypełnionym i podpisanym Zobowiązanie do zachowania poufności (NDA) należy wysłać mailem w terminie do 23.03.2023r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl .

Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego NDA zostaną Oferentowi wysłane projekty wykonawcze.

Należy przeprowadzić wizję lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wojciechem Juszczykiem

Zal_1_Formularz_zgloszenia14.03.2023
Zal_2_Specyfikacja_do_Zadania_I14.03.2023
Zal_3_Specyfikacja_do_Zadania_II14.03.2023
Zal_6_NDA14.03.2023
Zal_7_Wzor_Umowy14.03.2023
WO_Wymagania_Ofertowe15.03.2023

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.03.2023r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

UWAGA!

Wyrażamy zgodę na stosowanie konstrukcji rozdzielnicy, która może mieć wybrane elementy nitowane z możliwością demontażu ścianek osłonowych tylnych i bocznych oraz profilu dolnego konstrukcji.

WO_Wymagania_Ofertowe10.03.2023
Zal_1_Formularz_zgloszenia10.03.2023
Zal_4_Wzor_Umowy10.03.2023
Zal_2_Specyfikacja techniczna rozdzielnic nN10.03.2023
Zal_3_Wykaz rozdzielnic_rozlacznikow_do_wyceny10.03.2023
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.03.2023r. do godziny 12.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@eon.pl
WO_PZ_10612_ZAL_114.03.2023
PZ_10612_ZAL_214.03.2023
PZ_10612_ZAL_2A14.03.2023
PZ_10612_ZAL_2B14.03.2023
PZ_10612_ZAL_2C14.03.2023
PZ_10612_ZAL_314.03.2023
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.03.2023r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl
Wymagania Ofertowe13.03.2023
Zal_2_standard_rozdzielnice_w_izolacji_sf613.03.2023
Zal_3_Wykaz_rozdzielnic_SN_do_wyceny13.03.2023
Zal_4_Wzor_Umowy13.03.2023
Zalacznik_1_Formularz_zgloszenia13.03.2023
Modernizacja stacji RSM Odlewnicza i Dabrowki
WO_PZ1060307.03.2023
Zalacznik nr 1 Formularz Zgloszenia07.03.2023
Zalacznik nr 2 SIWZ RSM Odlewnicza RSM Dabrowki07.03.2023
Zalacznik nr 2_1 Specyfikacja tymczasowej RSN07.03.2023
Zalacznik nr 2_10 Termomodernizacja07.03.2023
Zalacznik nr 2_11 Wytyczne dla ukadow pomiarowych07.03.2023
Zalacznik nr 2_2 Schemat rozdzielni SN tymczasowej07.03.2023
Zalacznik nr 2_3 EAZ SN07.03.2023
Zalacznik nr 2_3a Specyfikacja przekaznikw07.03.2023
Zalacznik nr 2_4 specyfikacja TR PW07.03.2023
Zalacznik nr 2_5 bateria_akumulatorowSN07.03.2023
Zalacznik nr 2_5a Specyfikacja dla baterii akumulatorow07.03.2023
Zalacznik nr 2_6 Wykaz badan07.03.2023
Zalacznik nr 2_7 lacze inzynierskie EAZ07.03.2023
Zalacznik nr 2_8 Sterownik telemechaniki07.03.2023
Zalacznik nr 2_9 Specyfikacja prostownikow RSM07.03.2023
Zalacznik nr 3 wzor umowy07.03.2023
Zalacznik nr 6a formularz oferty handlowej RSM Odlewnicza07.03.2023
Zalacznik nr 6b formularz oferty handlowej RSM Dabrowki07.03.2023
Zalacznik nr 7a Wykaz urzadzen dla stacji RSM Dabrowki07.03.2023
Zalacznik nr 7b Wykaz urzadzen dla stacji RSM Odlewnicza07.03.2023
Modernizacja stacji RSM Dabrowki i Odlewnicza (dostawa rozdzielnic SN)
WO_PZ1060107.03.2023
Zalacznik nr 1 Formularz Zgloszenia07.03.2023
zalacznik nr 2 Specyfikacja zakup R1507.03.2023
Zalacznik nr 2_1 Wymagania techniczne dla RSN07.03.2023
Zalacznik nr 2_2 Schemat ideowy rozdzielnicy07.03.2023
Zalacznik nr 2_3 EAZ SN specyfikacja_techniczna07.03.2023
Zalacznik nr 2_3a Specyfikacja przekaznikw zabezpieczeniowych07.03.2023
Zalacznik nr 2_4 Wykaz badan pomontazowych07.03.2023
Zalacznik nr 3 wzor umowy07.03.2023
Zalacznik nr 6a formularz oferty handlowej RSM Odlewnicza07.03.2023
Zalacznik nr 6b formularz oferty handlowej RSM Dabrowki07.03.2023
Zalacznik nr 7a wykaz urzadzen RSM Dabrowki07.03.2023
Zalacznik nr 7b wykaz urzadzen RSM Odlewnicza07.03.2023

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10565, którego zakres to: RPZ wymiana EAZ.  

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2 do WO_PZ-10565.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: ewa.znoj@eon.pl w terminie do 14.03.2023r. do godz.12.00.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

1 Zalacznik 103.03.2023
WO_PZ_10565 akt03.03.2023

Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na:

PZ-10541 Standaryzacja lokalizacji wyniesionych HW

Szczegółowe informacje przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do  10.02.2023 (piątek) na adres e-mail: agnieszka.pavlidou@eon.pl  

WO PZ-1051116.03.2022
zalacznik nr 201.01.0001

Uwaga

Wydłużono termin Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu

Formularz Zgłoszenia (Załącznik nr 1), należy wysłać mailem w terminie do 17.02.2023r. do godz. 12:00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

Oferty do 23.02.2023 do godz. 12:00

WO_PZ_1048424.01.2023

Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na:
PZ-10511 Modernizacja sieci komputerowych LAN DC HW

Szczegółowe informacje przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.02.2023 r. (piątek) na adres e-mail: agnieszka.pavlidou@eon.pl.

 

 

WO PZ-1051116.03.2022
zalacznik nr 201.01.0001

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-10334_A), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 30.01.2023r. do godz. 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@eon.pl

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ-10334_A24.01.2023
Formularz Zgloszenia WO_PZ-10334_A24.01.2023
Rysunek_124.01.2023

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 27.01.2023r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@eon.pl

WO_Przetarg PZ_10340_Budowa linii kablowej 110kV13.01.2023
SIWZ_v113.01.2023
Formularz oferty handlowej PZ_10340 Budowa odcinka linii kablowej 110 kV relacji RPZ Midzyles13.01.2023
Umowa_RODO13.01.2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Postępowaniu Przetargowym nr PZ-10463, które obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wyposażenia w urządzenia 15kV i obwody wtórne pola nr 18  stacji RPZ Ursynów.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO PZ-10463), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 18.01.2023r. do godz. 12:00 na adres e-mail: agnieszka.pavlidou@eon.pl

WO PZ-1046311.01.2023
Zalacznik nr 1 Formularz Zgloszenia11.01.2023
zalacznik nr 3 do WO PZ-10463 wzor umowy11.01.2023

 Przetarg dotyczący zakupu usług związanych rozwojem i wsparciem dla oprogramowania Rabbit MQ. Termin przesyłania zgłoszeń 09.01.2023 do godziny 1200, termin składania ofert 16.01.2023 do godziny 1200. Kontakt w sprawie szczegółów merytorycznych  Paweł Fornalczyk , mail :  pawel.fornalczyk@eon.pl   

  

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych

WO_PZ_10283_RabbitQ16.03.2022
Umowa ramowa EON01.01.0001

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10396,  którego zakres to: modernizacja istniejących rozdzielnic SN TPM ZPUE w zakresie dostosowania pól SN do zdalnego sterowania aparatami w stacjach SN/nn w dzielnicach: Białołęka, Wawer i Targówek (zad. 5) (projekt + wykonawstwo)

Opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2 - Specyfikacja/Zakres Prac.
 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: piotr.brasinski@eon.pl w terminie do 30.12.2022r. do końca dnia.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych

WO_PZ_1039620.12.2022
Zalacznik 1_Formularz Zgloszenia20.12.2022
Zalacznik 2_Specyfikacja_Zakres prac20.12.2022

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8779 Powtórka opracowanie dokumentacji projektowej ul. Frygijska

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8779), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 18.03.2022 do godz. 12.00 na adres e-mail: m.cimochowska@eon.pl

Specyfikacja zadania i mapka04.03.2022
WO_PZ_8779 powtrka04.03.2022
Zal2-Specyfikacja_Zakres_Prac04.03.2022
Wybierz czym zajmuje się Twoja firma, a pokażemy Ci kontakt do odpowiedniej osoby z działu zakupów