Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu nr PZ-9872,  którego zakres to: modernizacja stacji SN/nN nr 4293 zlokalizowanej przy ul. Szafirowej 39 w Warszawie

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2 - specyfikacja/zakres prac.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: piotr.brasinski@eon.pl w terminie do 12.08.2022r. do końca dnia.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ_987205.08.2022
Zalacznik 1_Formularz Zgloszenia05.08.2022
Zalacznik 2_Specyfikacja_zakres_prac05.08.2022
Zalacznik 2_1 zestawienie materialow05.08.2022
Zalacznik 2_2_1_schemat zasil tymcz05.08.2022
Zalacznik2_2_2-schemat zasil docel05.08.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-9682,  którego zakres to: konserwacja słupów linii 110kV Wilanów – Natolin, Piaseczno – Natolin.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: piotr.brasinski@eon.pl w terminie do 17.06.2022r. do końca dnia.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ_968208.06.2022
Zalacznik nr 1 - Formularz Zgloszenia08.06.2022
zalacznik nr 2 - SIWZ_Malowanie supw _l 110 kV WNT08.06.2022
zalacznik nr 2 1 wymagania techniczne dot wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych08.06.2022
zalacznik nr 3 Umowa jednorazowana wykonanieusug Wzr08.06.2022

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na

Zakup Serwerów i oprogramowania na potrzeby VDI, platformy serwerowej VMware oraz serwerów dialogu SAP EON 2022

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO ), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 02.06.2022r do godz.17-00 na adres e-mail: dorota.zebrowska@eon.pl    .

Termin składania ofert będzie do 16.06.2022 g. 14-00 .  Wzory umów IT są załączone w postepowaniu .

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

Wymagania Ofertowe16.03.2022
Umowa dostawy Oprogramowania16.03.2022
Umowa dostawy Sprztu It16.03.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na

Zakup Licencji VMware Horizon na potrzeby środowiska VDI EON 2022

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO ), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 02.06.2022r do godz.17-00 na adres e-mail: natalia.gasiorowska@eon.pl    .

Termin składania ofert będzie do 16.06.2022 g. 14-00 .  Wzory umów IT są załączone w postepowaniu PZ-9645 na tej stronie .

Wymagania ofertowe26.05.2022
Zal_226.05.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na

Zakup serwerów DELL dla EON

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO ), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 02.06.2022r do godz.17-00 na adres e-mail: dorota.zebrowska@eon.pl    .

Termin składania ofert będzie do 16.06.2022 g. 14-00 .  Wzory umów IT są załączone w postepowaniu PZ-9645 na tej stronie .

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

Wymagania Ofertowe26.05.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na

Zakup serwerów HPE dla EON

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO ), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 02.06.2022r do godz.17-00 na adres e-mail:  dorota.zebrowska@eon.pl      .

Termin składania ofert będzie do 16.06.2022 g. 14-00 . Wzory umów IT są załączone w postepowaniu PZ-9645 na tej stronie .

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

Wymagania Ofertowe26.05.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 06.06.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

Wymagania_ofertowe27.05.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia27.05.2022
Zal_2_Zakres_prac27.05.2022
Wzor_Umowy27.05.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na 

Rozbudowy Pamięci Masowej DB HW  Rozbudowy Pamięci Masowej DB HW

Przetarg dotyczy   rozbudowy urządzenia DELL / EMC XtremIO X2 E.ON o 8 półek dyskowych (4 per lokalizacja)  zgodnie ze Specyfikacją Kosztowo-Techniczną stanowiącą zał. 2 do  tego postępowania. Załącznik będzie przekazany tym dostawcom ,którzy zgłoszą się do postepowania przesyłając  podpisany formularz zgłoszenia (zał. 1 )   

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-9483 ), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 29.04.2022r do godz.14-00 na adres e-mail:  dorota.zebrowska@eon.pl   . Termin składania ofert będzie do 13.05.2022 g. 17-00

 

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO14.04.2022
Wymagania_Ofertowe10.04.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia10.04.2022
Zal_2_Zakres_prac10.04.2022
Umowa jednorazowa na realizacj robt budowlanych 12202110.04.2022
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.04.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl
Zal_1_Formularz_zgloszenia24.03.2022
Zalacznik_2_Zakres_prac24.03.2022
Wymagania_Ofertowe24.03.2022

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8779 Powtórka opracowanie dokumentacji projektowej ul. Frygijska

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8779), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 18.03.2022 do godz. 12.00 na adres e-mail: m.cimochowska@eon.pl

Specyfikacja zadania i mapka04.03.2022
WO_PZ_8779 powtrka04.03.2022
Zal2-Specyfikacja_Zakres_Prac04.03.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.03.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

Wymagania_Ofertowe25.02.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia25.02.2022
Zal_2_specyfikacja-techniczna-przekladnikow-ami-ns-wt-2017-11-25.02.2022
Zal_3_wymagania-techniczne-szafek-mbs-ns-wt-2017-12-25.02.2022
Wzor_Umowy25.02.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.02.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

WO08.02.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia08.02.2022
Zal_2_Zakres_prac08.02.2022
Zal_3_Zlecenie_dokonania_naprawy08.02.2022
Zal_4_Oswiadczenie_zgody_naprawy_budowlane08.02.2022
Zal_5_Protokol_odbioru_prac_naprawy_budowlane08.02.2022
Wybierz czym zajmuje się Twoja firma, a pokażemy Ci kontakt do odpowiedniej osoby z działu zakupów