• mniej CO2 i kosztów energii

  • własne, zrównoważone dostawy energii za pośrednictwem gruntowych pomp ciepła i energii elektrycznej wytwarzanej w istniejącej PV
  • nowoczesny, inteligentny, niskotemperaturowy system ciepłowniczy wykorzystujący lokalnie występujące ciepło odpadowe, pompy ciepła i źródła odnawialne

  • magazyn, powstającej na Łasztowni, energii odpadowej
  • nowoczesna instalacja odzysku ciepła   z procesów technologicznych o mocy 2,1 MW

  • odzyskane ciepło trafia do sieci ciepłowniczej
Grafika energii odnawialnej
w których działamy
Grafika biurowców
klientów korzysta z naszych usług w Europie
Grafika licznika
energii wytwórczej