Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na:

PZ-10541 Standaryzacja lokalizacji wyniesionych HW

Szczegółowe informacje przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do  10.02.2023 (piątek) na adres e-mail: agnieszka.pavlidou@eon.pl  

WO PZ-1051116.03.2022
zalacznik nr 201.01.0001

Uwaga

Wydłużono termin Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu

Formularz Zgłoszenia (Załącznik nr 1), należy wysłać mailem w terminie do 17.02.2023r. do godz. 12:00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

Oferty do 23.02.2023 do godz. 12:00

WO_PZ_1048424.01.2023

Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na:
PZ-10511 Modernizacja sieci komputerowych LAN DC HW

Szczegółowe informacje przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.02.2023 r. (piątek) na adres e-mail: agnieszka.pavlidou@eon.pl.

 

 

WO PZ-1051116.03.2022
zalacznik nr 201.01.0001

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.02.2023r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

Zal_10_ekspertyza_konstrukcyjno_budowlana zostanie wysłana tylko do firm, które prześlą prośbę o dostarczenie tego załącznika.

W temacie maila należy podać nr postępowania PZ-10509

WO31.01.2023
Zal_1_Formularz_zgloszenia31.01.2023
Zal_10_ekspertyza_konstrukcyjno_budowlana31.01.2023
Zal_2_specyfikacja_bud31.01.2023
zal_3_Konserwator_decyzja_nakazujca_wyk_prac_budowlanych31.01.2023
Zal_4_Falenica_opis_PAB31.01.2023
Zal_5_Falenica_program_prac31.01.2023
Zal_6_Falenica_sytuacja_0131.01.2023
Zal_7_Falenica_budynek31.01.2023
Zal_8_Falenica_zalaczniki31.01.2023
Zal_9_pozwolenie_konserwatorskie31.01.2023

UWAGA

Wydłużono termin wysyłania zgłoszeń chęci wzięcia udziału oraz składania ofert wstępnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.02.2023r. do godz.15:00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

Oferty wstępne do 17.02.2023r. do godz. 15:00

WO_PZ_1032216.12.2022
wzor UMOWA NR PZ_1032216.12.2022
Odpowiedzi do pytan_PZ_1032224.01.2023
Orientacyjny harmonogram 2024_2525.01.2023

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-10185_A), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 02.02.2023r. do godz. 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@eon.pl

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ-10185_A24.01.2023
Formularz Zgloszenia WO_PZ-10185_A24.01.2023
Rysunek_124.01.2023
Rysunek_224.01.2023
Rysunek_324.01.2023

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-10334_A), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 30.01.2023r. do godz. 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@eon.pl

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ-10334_A24.01.2023
Formularz Zgloszenia WO_PZ-10334_A24.01.2023
Rysunek_124.01.2023

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-9894_B), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 30.01.2023r. do godz. 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@eon.pl

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do przetargu, proszę kierować je jak najszybciej na powyższy adres.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ-9894_B24.01.2023
Formularz zgloszenia WO_PZ-9894_B24.01.2023
Rysunek 124.01.2023
Rysunek 224.01.2023
Rysunek 324.01.2023
Rysunek 424.01.2023
Rysunek 524.01.2023
Rysunek 624.01.2023
Wymagania_Ofertowe18.12.2022
Zal_1_Wykaz_posterunkow_rbh_podjazdow18.12.2022
Zal_2_Wykaz_stacji_energetycznych18.12.2022
Zal_3_Kluczowe_wskazniki_efektywnosci18.12.2022
Zal_4_Wymagania_szczegolowe18.12.2022
Zal_5_Formularz_zgloszenia18.12.2022
Umowa_draft18.12.2022

System monitoringu infrastruktury telemetrycznej.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 30.01.2023 r. do godziny 12.00 na e-mail: Sebastian.leszczynski@eon.pl

Formularz Zgoszenia18.01.2023
Umowa o zachowaniu poufnosci18.01.2023
WO monitoring18.01.2023

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 27.01.2023r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@eon.pl

WO_Przetarg PZ_10340_Budowa linii kablowej 110kV13.01.2023
SIWZ_v113.01.2023
Formularz oferty handlowej PZ_10340 Budowa odcinka linii kablowej 110 kV relacji RPZ Midzyles13.01.2023
Umowa_RODO13.01.2023

UWAGA

Wydłużono termin wysyłania zgłoszeń chęci wzięcia udziału oraz składania ofert wstępnych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.01.2023r. do godz.15:00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

Oferty wstępne do 26.01.2023r. do godz. 15:00

Draft Umowy PZ-10157 Zakup 2 transformatorw 63 MVA dla RPZ Zachodnia09.12.2022
SIWZ_Specyfikacja techniczna transf PZ_10157 RPZ Zachodnia09.12.2022
WO_PZ_1015709.12.2022
Zacznik nr 5 Formularz oferty Handlowo_Technicznej09.12.2022
Odpowiedzi do pytan_PZ_1015711.01.2023
Odpowiedzi do pytan_PZ_10157_a13.01.2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Postępowaniu Przetargowym nr PZ-10463, które obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wyposażenia w urządzenia 15kV i obwody wtórne pola nr 18  stacji RPZ Ursynów.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO PZ-10463), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 18.01.2023r. do godz. 12:00 na adres e-mail: agnieszka.pavlidou@eon.pl

WO PZ-1046311.01.2023
Zalacznik nr 1 Formularz Zgloszenia11.01.2023
zalacznik nr 3 do WO PZ-10463 wzor umowy11.01.2023

 Przetarg dotyczący zakupu usług związanych rozwojem i wsparciem dla oprogramowania Rabbit MQ. Termin przesyłania zgłoszeń 09.01.2023 do godziny 1200, termin składania ofert 16.01.2023 do godziny 1200. Kontakt w sprawie szczegółów merytorycznych  Paweł Fornalczyk , mail :  pawel.fornalczyk@eon.pl   

  

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych

WO_PZ_10283_RabbitQ16.03.2022
Umowa ramowa EON01.01.0001

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10396,  którego zakres to: modernizacja istniejących rozdzielnic SN TPM ZPUE w zakresie dostosowania pól SN do zdalnego sterowania aparatami w stacjach SN/nn w dzielnicach: Białołęka, Wawer i Targówek (zad. 5) (projekt + wykonawstwo)

Opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2 - Specyfikacja/Zakres Prac.
 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: piotr.brasinski@eon.pl w terminie do 30.12.2022r. do końca dnia.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych

WO_PZ_1039620.12.2022
Zalacznik 1_Formularz Zgloszenia20.12.2022
Zalacznik 2_Specyfikacja_Zakres prac20.12.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.11.2022r. do końca dnia na adres e-mail: iwona.szal@eon.pl

Wymagania OfertowePrzetargPZ995024.11.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-9880,  którego zakres to: 

Zakup i dostawa kart SIM do projektu AMI
Na potrzeby wykonania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów (w odpowiedniej ilości) niezbędnych do całkowitej realizacji zadania. 

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.09.2022r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@eon.pl

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ_9880_Zakup i dostawa kart SIM do projektu AMI16.03.2022
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.04.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl
Zal_1_Formularz_zgloszenia24.03.2022
Zalacznik_2_Zakres_prac24.03.2022
Wymagania_Ofertowe24.03.2022

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8779 Powtórka opracowanie dokumentacji projektowej ul. Frygijska

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8779), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 18.03.2022 do godz. 12.00 na adres e-mail: m.cimochowska@eon.pl

Specyfikacja zadania i mapka04.03.2022
WO_PZ_8779 powtrka04.03.2022
Zal2-Specyfikacja_Zakres_Prac04.03.2022
Wybierz czym zajmuje się Twoja firma, a pokażemy Ci kontakt do odpowiedniej osoby z działu zakupów