Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.10.2022r. do godziny 12.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@eon.pl
PZ_10018_zal_204.10.2022
PZ_10018_zal_304.10.2022
WO_PZ_10018_zal_104.10.2022
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.10.2022r. do godziny 1200 na e-mail:Robert.Piskorz@eon.pl  
WO_Wymagania_Ofertowe29.09.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia29.09.2022
Zal_nr_2_Zakres_prac29.09.2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym PZ-10022 dot. wykonania dokumentacji projektowej dot. rozbudowy sieci SN w okolicy ul. Berensona w Warszawie.

Zainteresowanych Oferentów prosimy o przesłanie Załącznika nr 1 (Formularza Zgłoszenia) do dn. 06.10.2022r. na adres e-mail:piotr.brasinski@eon.pl 

WO_PZ-1002227.09.2022
Zalacznik_1 formularz_zgloszenia27.09.2022
Zalacznik_2 Specyfikacja_Zakres_Prac27.09.2022
Zalacznik_2_1 koncepcja_modernizacji27.09.2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym PZ-10021 dot. opracowania dokumentacji projektowej w rejonie ul. Loteryjki.

Zainteresowanych Oferentów prosimy o przesłanie Załącznika nr 1 (Formularza Zgłoszenia) do dn. 05.10.2022r. na adres e-mail:piotr.brasinski@eon.pl 

WO_PZ-1002127.09.2022
Zalacznik_1 formularz_zgloszenia27.09.2022
Zalacznik_2 Specyfikacja_Zakres_Prac27.09.2022
Zalacznik_2_1_KPP27.09.2022
Zalacznik_2_2_GIS_127.09.2022
Zalacznik_2_3_GIS_227.09.2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym PZ-9992 dot. opracowania dokumentacji projektowej w rejonie ul. Klaudyn (Stare Babice).

Zainteresowanych Oferentów prosimy o przesłanie Załącznika nr 1 (Formularza Zgłoszenia) do dn. 23.09.2022r. na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@eon.pl

WO_PZ_999220.09.2022
Formularz Zgloszenia20.09.2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym PZ-9901 dot. realizacji awaryjnych napraw sieci kablowej nN i SN w latach 2022-2025.

Zainteresowanych Oferentów prosimy o przesłanie Załącznika nr 1 (Formularza Zgłoszenia) do dn. 20.09.2022r. na adres e-mail: Magda.Bialasiewicz@eon.pl

 

WO_PZ_990114.09.2022
Zalacznik nr 1 Formularz Zgloszenia14.09.2022
Zalacznik nr 2 do Specyfikacji PZ-990114.09.2022
Zalacznik nr 3 Formularz oferty handlowej14.09.2022
Zalacznik nr 4 Wykaz pracownikow14.09.2022
Zalacznik nr 5 Wzor umowy19.09.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-9880,  którego zakres to: 

Zakup i dostawa kart SIM do projektu AMI
Na potrzeby wykonania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów (w odpowiedniej ilości) niezbędnych do całkowitej realizacji zadania. 

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.09.2022r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@eon.pl

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

WO_PZ_9880_Zakup i dostawa kart SIM do projektu AMI16.03.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 06.06.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

Wymagania_ofertowe27.05.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia27.05.2022
Zal_2_Zakres_prac27.05.2022
Wzor_Umowy27.05.2022
Wymagania_Ofertowe10.04.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia10.04.2022
Zal_2_Zakres_prac10.04.2022
Umowa jednorazowa na realizacj robt budowlanych 12202110.04.2022
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.04.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl
Zal_1_Formularz_zgloszenia24.03.2022
Zalacznik_2_Zakres_prac24.03.2022
Wymagania_Ofertowe24.03.2022

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8779 Powtórka opracowanie dokumentacji projektowej ul. Frygijska

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8779), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 18.03.2022 do godz. 12.00 na adres e-mail: m.cimochowska@eon.pl

Specyfikacja zadania i mapka04.03.2022
WO_PZ_8779 powtrka04.03.2022
Zal2-Specyfikacja_Zakres_Prac04.03.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.03.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

Wymagania_Ofertowe25.02.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia25.02.2022
Zal_2_specyfikacja-techniczna-przekladnikow-ami-ns-wt-2017-11-25.02.2022
Zal_3_wymagania-techniczne-szafek-mbs-ns-wt-2017-12-25.02.2022
Wzor_Umowy25.02.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.02.2022r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

WO08.02.2022
Zal_1_Formularz_zgloszenia08.02.2022
Zal_2_Zakres_prac08.02.2022
Zal_3_Zlecenie_dokonania_naprawy08.02.2022
Zal_4_Oswiadczenie_zgody_naprawy_budowlane08.02.2022
Zal_5_Protokol_odbioru_prac_naprawy_budowlane08.02.2022
Wybierz czym zajmuje się Twoja firma, a pokażemy Ci kontakt do odpowiedniej osoby z działu zakupów