Przetarg nr PZ-11852 RPZ Zachodnia - wymiana transformatorów mocy

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.02.2024r. do godz. 12:00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

WO PZ-1185208.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_1185223.02.2024

Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: 
E.ON Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym pn.:

Rozbudowa sieci Sn Związana z poprawieniem pewności zasilania w rejonach o wysokim potencjale przyłączeniowym. Zadanie 1 – Wawer – budowa połączenia kablowego RPZ Gocław – RPZ Międzylesie.

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się poprzez przesłanie uzupełnionego Formularza wraz z wskazanymi w nim dokumentami adres e-mail: marcin.domanski@eon.pl w terminie do 21.02.2024 r.

WO PZ-1189205.02.2024
Zal 1 Formularz edytowalny05.02.2024
Odpowiedzi na pytania PZ-11892 Zadanie 1 - Wawer20.02.2024

Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: 
E.ON Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym pn.:

Rozbudowa sieci Sn Związana z poprawieniem pewności zasilania w rejonach o wysokim potencjale przyłączeniowym. Zadanie 2 – Białołęka – budowa połączenia kablowego RPZ Tarchomin – RPZ Białołęka.

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się poprzez przesłanie uzupełnionego Formularza wraz z wskazanymi w nim dokumentami adres e-mail: marcin.domanski@eon.pl w terminie do 21.02.2024 r. 

WO PZ-11894 Zadanie 205.02.2024
Zal 1 Formularz edytowalny05.02.2024
Odpowiedzi na pytania PZ-11894 Zadanie 220.02.2024

Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: 
E.ON Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym pn.:

Rozbudowa sieci SN związana z poprawieniem pewności zasilania w rejonach o wysokim potencjale przyłączeniowym. Zadanie 3 – Ursynów – budowa połączenia kablowego RPZ Imielin – RPZ Służewiec.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się poprzez przesłanie uzupełnionego Formularza wraz z wskazanymi w nim dokumentami adres e-mail: marcin.domanski@eon.pl w terminie do 22.02.2024 r. 

WO PZ-11895 Zadanie 305.02.2024
Zal 1 Formularz edytowalny05.02.2024
Odpowiedzi na pytania PZ-11895 Zadanie 320.02.2024

 

UWAGA!!!

Termin zgłaszania chęci udziału został wydłużony do dnia 15.02.2024 godz. 15.00

 

Zamawiający doprecyzował zapis dot. pól dławików mocy:

„Dla pół dławików mocy, jeżeli konstrukcja pól rozdzielnicy tego wymaga, wyłącznik musi posiadać napędy oddzielnie dla każdej fazy a wraz z rozdzielnicą należy dostarczyć urządzenie do synchronizacji załączania faz, umożliwiające bezawaryjne załączanie dławików mocy pod napięcie. Należy to wyszczególnić w składanym formularzu ofertowym.  Dotyczy to dwóch pól dławików przewidzianych w tej rozdzielnicy"

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia oferty na postępowanie PZ-11615 '"dostawa rozdzielnicy WN dla RPZ Posag"

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.02.2024 do godz. 12.00  na adres e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl

Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_920.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_815.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_714.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_612.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_509.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_408.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_307.02.2024
Posag_R110_przekroj07.02.2024
Posag_R110_rzut07.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_202.02.2024
Zal_2_7_PZ-11615_v202.02.2024
Odpowiedzi do pytan_PZ_11615_101.02.2024
WYMAGANIA_OFERTOWE_PZ-1161529.01.2024
Zal_2_PZ-11615_specyfikacja29.01.2024
Zal_2_1_PZ-1161529.01.2024
Zal_2_2_PZ-1161529.01.2024
Zal_2_4_PZ-1161529.01.2024
Zal_2_5_PZ-1161529.01.2024
Zal_2_6_PZ-1161529.01.2024
Zal_2_7_PZ-1161529.01.2024
Zal_3_PZ-11615_wzor_umowy29.01.2024

Zapraszam do udziału w postępowaniu na zakup serwerów Blade i obudów serwerowych DELL.

Szczegółowe informacje przedstawione są w Załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych, który będzie przekazany tym Dostawcom ,którzy zgłoszą się do postępowania .

Składanie formularzy zgłoszenia  jest do 23.02.2024 a składanie ofert do 08.03.2024 g. 14-00 w systemie Proebiz do którego dam dostęp po zgłoszeniu się do danego postępowania . 

WO_PZ-11932_16.03.2022
Umowa dostawy Sprztu It16.03.2022

Zapraszam do udziału w postępowaniu na Zakup licencji SLES i VMware .Szczegółowe informacje przedstawione są w Załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych .

Składanie formularzy zgłoszenia  jest do 23.02.2024 a składanie ofert do 08.03.2024 g. 14-00 w systemie Proebiz do którego dam dostęp po zgłoszeniu się do danego postępowania . 

 

WO _PZ-11934_16.03.2022
Zacznik_2_PZ-1193401.01.0001
Umowa dostawy Sprztu It16.03.2022

Zapraszam do udziału w postępowaniu na Zakup dysków do macierzy HPE Primera A650 .Szczegółowe informacje przedstawione są w Załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych, który będzie przekazany tym Dostawcom ,którzy zgłoszą się do postępowania .

Składanie formularzy zgłoszenia  jest do 23.02.2024 a składanie ofert do 08.03.2024 g. 14-00 w systemie Proebiz do którego dam dostęp po zgłoszeniu się do danego postępowania . 

 

WO_PZ-11931_16.03.2022
Umowa dostawy Sprztu It16.03.2022

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-11867), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 19.02.2024r. do godz. 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@eon.pl

Zapraszam do uczestnictwa w przedmiotowym przetargu.

WO_PZ-1186714.02.2024
Zgloszenie do PZ-1186714.02.2024
Rysunek nr 1_115.02.2024
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.02.2024r. do godziny 12:00 na e-mail: mariusz.tyszer@eon.pl
WO_PZ_11884_zal_1_2_314.02.2024

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia oferty na postępowanie PZ-11759 "Regulacja wysokości przewodów 4 linii 110 kV do pracy w temperaturze 80 ˚C"

Zgłoszenie chęci udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.02.2024 do godz. 12.00 na adres e-mail:ewa.znoj@eon.pl.

WO_PZ_1175906.02.2024
Zacznik_1_Dokumentacja_powykonawcza14.02.2024

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-11689), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 19.02.2024 do godz. 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@eon.pl

Zapraszam do uczestnictwa w przedmiotowym przetargu.

WO_PZ-1186914.02.2024
Rysunek nr 114.02.2024
Zgloszenie PZ-1186914.02.2024

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-11868), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie do 19.02.2024r. do godz. 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@eon.pl

Zapraszam do uczestnictwa w przedmiotowym przetargu.

WO_PZ-1186814.02.2024
Rysunek nr 114.02.2024
Zgloszenie PZ-1186814.02.2024

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu PZ-11938

"Modernizacja stacji transformatorowych nr: 10606 (Ogórkowa 45B), 10573 (Mirtowa 3A), 10575 (Halki 27), 10560 (Wał Miedzeszyński 420/21) – cz.2. - projekt i prace wykonawcze"

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2024 do godziny 1200 na e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl.

WO_PZ-1193813.02.2024

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w przetargu "Modernizacja stacji transformatorowych nr: 10529 (Patriotów 186A), 9511 (Szoferska 30), 10500 (Wał Miedzeszyński 219) – cz.3. - projekt i prace wykonawcze"

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2024 do godziny 12.00 na e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl

WO_PZ-1193713.02.2024

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu "Modernizacja sieci SN w rejonie ulic:  Syta / Glebowa w Warszawie - prace wykonawcze".

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2024 do godziny 12.00 na e-mail:   kinga.lagowska-syska@eon.pl.

WO_PZ-1193613.02.2024
ZAL_1_WO_PZ-1193613.02.2024
ZAL_2_WO_PZ-1193613.02.2024
ZAL_3_WO_PZ-1193613.02.2024
ZAL_4_WO_PZ-1193613.02.2024

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w postępowaniu "Wybór firm montażowych instalacji fotowoltaicznych"

 

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się  na podstawie  wypełnionych, zeskanowanych i odesłanych dokumentów:

1. Formularza Zgłoszenia

2. Umowy o zachowaniu poufności

 

Komplet dokumentów należy wysłać mailem w terminie do 18.02.2024r. do godziny 1400 na e-mail: mariusz.lipinski@eon.pl
WYMAGANIA_OFERTOWE_PZ-1187909.02.2024
FORMULARZ_ZGLOSZENIA_PZ-1187909.02.2024
UMOWA_POUFNOSCI_PZ-1187909.02.2024

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu PZ-11893 dot. 

"RPZ Wóycickiego - projekt budowlany wraz z powiązaniami WN i WS"

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem

w terminie do 16.02.2024r. do godziny 1200 na e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl

WYMAGANIA_OFERTOWE_PZ-1189308.02.2024
ZAL_2_PZ-1189309.02.2024
ZAL_2_1_PZ-1189308.02.2024
ZAL_2_2_PZ-1189308.02.2024
ZAL_2_3_PZ-1189308.02.2024
ZAL_2_4_PZ-1189308.02.2024
ZAL_2_5_PZ-1189308.02.2024
ZAL_3_PZ-1189308.02.2024

Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: 

E.ON Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym pn.:

 

BUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV

Zadanie polega na wybudowaniu nowej stacji elektroenergetycznej 110/SN RPZ Posag zgodnie z projektem budowlanym i technicznym dostarczonym przez Zamawiającego i projektami wykonawczymi dostarczonymi przez Wykonawcę i uzgodnionymi w STOEN Operator oraz uruchomieniu wszystkich urządzeń stacji.

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się poprzez przesłanie uzupełnionego Formularza Zgłoszenia wraz z wskazanymi w nim dokumentami adres e-mail: marcin.domanski@eon.pl w terminie do 16.02.2024 r. W tytule wiadomości proszę wpisać numer Przetargu: PZ-11614.

 

WO PZ-11614 Budowa stacji RPZ Posag01.02.2024
Zal 41 Formularze01.02.2024
Zal 42 Specyfikacja Budowa stacji RPZ Posag01.02.2024
Zal 43 Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa NSST20200301.02.2024
Zal 44 System oznakowania aparatow rozdzielnicy GIS WN i NN01.02.2024
Zal 45 Specyfikacja Techniczna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa WN NSST20200101.02.2024
Zal 46 Specyfikacja Techniczna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa SN NSST20200201.02.2024
Zal 47 Wykaz wymaganych przez NTR badan pomontazowych w zakresie stacji WN01.02.2024
Zal 48 Wymagania montazowe dla ukladow pomiarowych instalowanych na stacjach RPZ i RSM01.02.2024
Zal 49 Uklady pracy oraz rysunki pogladowe rozdzielnic DC01.02.2024
Zal 410 Wymagania rozmieszczenia urzadzen systemow ZT01.02.2024
Zal 411 Schemat ideowy SLD RPZ Posag RSN07.02.2024
Zal 412 Specyfikacja Techniczna Aparatura pierwotna rozdzielni SN w stacjach WN Rozdzielnica dwusyst01.02.2024
Zal 414 Wytyczne do projektowania i budowy linii 110kV01.02.2024
Zal 415 Instrukcja Techniczna Instrukcja ukladania linii kablowych 110 kV01.02.2024
Odpowiedzi na pytania PZ-11614 Budowa stacji RPZ Posag05.02.2024
Modyfikacje Specyfikacji do PZ-11614 Budowa stacji RPZ Posag08.02.2024

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w postępowaniu PZ-11805

"Konserwacja słupów linii 110kV EC Kawęczyn - RPZ Sulejówek, RPZ Sulejówek - GPZ Miłosna"

 

Zgłoszenie chęci udziału wzięcia w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2024r.  na e-mail:ewa.znoj@eon.pl

SIWZ_Malowanie supw 110 kV Sulejwek-126.01.2024
WO_PZ_1180526.01.2024
Wykaz montazowy s 51 - RPZ Sulejwek26.01.2024
wymaganiatechnicznedotyczacewykonywaniazabezpieczenprzeciwkorozyjnychkonstrukcjistalowychsmst200920v26.01.2024
Formularz Zgoszenia_Zacznik nr 126.01.2024
WO_PZ_11805_ZMIANA07.02.2024

Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: 
E.ON Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym pn.:
Modernizacja systemów gaśniczych w komorach transformatorów mocy w stacjach RPZ Utrata, RPZ Batory, RPZ Powiśle, RPZ Młynów, RPZ Stadion oraz RSM Plac Krasińskich.
Wymagania szczegółowe realizacji zadania zostały opisane w załącznikach do Wymagań Ofertowych.

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu odbywa się poprzez przesłanie uzupełnionego Formularz zgłoszenia PZ-11758 wraz z załącznikami na adres e-mail: marcin.domanski@eon.pl w terminie do 16.02.2024 r. Pytania w zakresie niniejszych Wymagań Ofertowych proszę kierować na adres e-mail: marcin.domanski@eon.pl.
WO PZ-11758 modernizacja systemow gaszenia31.01.2024
WO PZ-11758 wzor umowy29.01.2024
Kodeks Dostawcy EON31.01.2024

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu PZ-11785

"Wykonanie modernizacji stacji transformatorowych - projekt i prace wykonawcze"

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.01.2024 do godziny 1200 na e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl.

WO_PZ-1178516.01.2024
WO_PZ_11732_Dostawa_aparatury_wntrzowej_SN_02.01.2024

 

Przetarg dotyczący zakupu 2 serwerów DELL i licencji RedHat for Virtual DataCenters oraz VMware  - w ramach rozbudowy platformy konsolidacyjnej Vmware

Termin przesyłania zgłoszeń 20.11.2023 do końca dnia , termin  składania ofert jest  do 23.11.2023 do godziny 1200.

Zgłoszenia proszę przesyłać na maila : dorota.zebrowska@eon.pl

  

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na 

WO_PZ-1150316.03.2022
Zal_2_PZ-1150301.01.0001

 

Przetarg dotyczący zakupu Przedłużenia subskrypcji licencji VMware NA 2024 . Szczegóły z numerami kontraktów przekażemy tym dostawcom ,którzy prześlą  podpisany formularza zgłoszenia chęci udziału w przetargu.

Termin przesyłania zgłoszeń 20.11.2023 do końca dnia , termin  składania ofert jest  do 23.11.2023 do godziny 1200.

Zgłoszenia proszę przesyłać na maila : dorota.zebrowska@eon.pl

  

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych

WO_PZ-1146716.11.2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w przetargu PZ-11366 Montaże nowych liczników w obiektach klientów Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 10.11.2023r. do godziny 1200 na e-mail:ewa.znoj@eon.pl

WO-PZ-1136603.11.2023
WO-PZ-11366_zmiana07.11.2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w postępowaniu PZ-10983 

"Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci SN ul. Mokry Ług, ul. Smolarzy, ul. Budnicza"

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.10.2023 do godziny 1200 na e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w procesie RFI (Request for Information) dotyczącym systemu komputerowego zbierającego dane dotyczące infrastruktury energetycznej (ze zdjęć) z modułem AI - sztucznej inteligencji.

Proces ma na celu rozeznanie rynku w kontekście dostępnych rozwiązań. 

Specyfikacja wraz z docelowym zakresem projektu znajduje się w załączniku "PZ-11322_RFI".

 

Odpowiedzi proszę przesyłać do dnia 20.10.2023 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: agnieszka.pavlidou@eon.pl

PZ-11322_RFI19.09.2023
PZ-11322_zal_119.09.2023
Pytania i odpowiedzi nr 105.10.2023
Pytania i odpowiedzi nr 213.10.2023
Pytania i odpowiedzi nr 320.10.2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia  udziału w postępowaniu przetargowym pt:

PZ-11355 Usługi awaryjnych napraw linii kablowych 110 kV.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia chęci udziału w postępowaniu proszę przesłać do dnia 13.10.2023 r. do godz. 12.00 NOWY TERMIN - 17.10.2023 r. do godz. 16.00  na adres email: ewa.znoj@eon.pl

 

Umowa_PZ-1135505.10.2023
Zacznik nr 5_RODO05.10.2023
WO_PZ_1135511.10.2023
Zacznik nr 2 do WO PZ_11355_V211.10.2023
WO_Formularz_zgoszenia11.10.2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-11371  , którego przedmiotem jest  zakup 2 serwerów SCADA DB 2023 HPE DL360 Gen 10

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania i nasze wymagania znajdują się w pliku Wymagania Ofertowe oraz w załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: dorota.zebrowska@eon.pl w terminie do 10.10.2023 r. do końca dnia.

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych


WO06.10.2023
Zalacznik06.10.2023

Szanowni Państwo,

Nowy termin zgłoszenia chęci udziału w postępowaniu 28.07.2023 r. 

Termin składania ofert to 29.08.2023 r godz.15.00

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-10883 Zakup 1600 szt. liczników zdalnego odczytu bilansowo-kontrolnego.

Zainteresowanych udziałem proszę o przesyłanie wypełnionych i podpisanych zgłoszeń (załącznik nr 1) do 20.07.2023 r. do godz. 12.00 na adres e-mail ewa.znoj@eon.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

 
WO_PZ-10883 zakup licznikw bilansujcych_v328.08.2023
zal 1 Formularz zgloszenia03.07.2023
Odpowiedzi na pytania 114.07.2023
Odpowiedzi na pytania_225.07.2023
Formularz oferty handlowej28.07.2023
Odpowiedzi na pytania_301.08.2023
Odpowiedzi na pytania_402.08.2023
WO_PZ-10883 zakup licznikw bilansujcych_v203.07.2023

Szanowni Państwo,

UWAGA: Wydłużono termin składania ofert do 25.08.2023 do godz.15.00

zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pt.:

PZ-11054 Zakup 700 szt. liczników pośrednich zdalnego odczytu.

Zgłoszenie chęci udziału do 01.08.2023 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: ewa.znoj@eon.pl

Składanie ofert do 16.08.2023 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem platformy zakupowej PROEBIZ.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

WO_PZ-11054 zakup licznikw porednich22.08.2023
zal 1 Formularz zgloszenia22.08.2023
Odpowiedzi na pytania_122.08.2023
Odpowiedzi na pytania_222.08.2023
stoen-program-zgodnosci-2022-www-v4-2022032916.03.2022
Umowa Ramowa Dostawcza Standardowa wersja 20220516.03.2022
Odpowiedzi na pytania_322.08.2023
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.08.2023 r. do godziny 12:00 na e-mail marek.laskowski@eon.pl;mariusz.tyszer@eon.pl
WOPZ101.08.2023
mapa3601.08.2023

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-10636 Koncentrator danych do programu AMI wraz z usługą w procesie integracji liczników i przygotowaniem specyfikacji koncentratora

 

Zainteresowanych udziałem proszę o przesyłanie wypełnionych i podpisanych zgłoszeń (załącznik nr 1) do 23.06.2023 r. do godz. 12.00 na adres e-mail ewa.znoj@eon.pl

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

zal 1 Formularz zgloszenia16.06.2023
Umowa koncentrator21.06.2023
WO_PZ-10636 Koncentrator danych do programu AMI_ZMIANA23.06.2023
Odpowiedzi na pytania 1 do 628.06.2023
Odpowiedzi na pytania 7 do 21_v216.03.2022
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do ....................r. do godziny 1200 na e-mail: kinga.lagowska-syska@eon.pl
Odpowiedzi do pytan_PZ_10855_129.06.2023
WO_PZ-10855 Linia 110 kV Mory - Ursus Miasto 6-21B dokumentacja projektowa12.06.2023
PZ-10855 Zacznik nr 1 formularz zgoszeniowy12.06.2023
PZ10855 Zacznik nr 21 SIWZMORWUR12.06.2023
PZ10855 Zacznik nr 22 wytyczne do projektowania i budowy linii 110 kV12.06.2023
PZ-10855 Zacznik nr 6 wzr oferty handlowej12.06.2023
PZ-10855 Zacznik_RODO12.06.2023

Szanowni Państwo,

 

zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu

 

Linia 110 kV Falenica - Józefów - dokumentacja projektowa

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia chęci udziału w postępowaniu proszę przesłać do dnia: 19.06.2023r do godz. 12.00 na adres e-mail: ewa.znoj@eon.pl

Termin składania ofert: 22.06.2023r. do godz. 15.00

SIWZ_Falenica_Jozefow02.06.2023
Zacznik_nr1_wytyczne do projektowania i budowy linii 110 kV02.06.2023
zal 1 Formularz zgloszenia02.06.2023
WO_PZ-10837 Linia 110 kV Falenica - Jozefow- dokumentacja projektowa_ZMIANA16.03.2022

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10970 , którego przedmiotem jest Modernizacja Platformy VMware DB ORACLE 2023 

 

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania i nasze wymagania znajdują się w pliku Wymagania Ofertowe oraz w załączniku nr 2.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: dorota.zebrowska@eon.pl w terminie do 15.06.2023 r. do końca dnia.

 

 

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

ZaL 201.01.0001
WO16.03.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10964  , którego przedmiotem jest  Przedłużenie wsparcia serwerów i urządzeń sieciowych CISCO 2023 

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania i nasze wymagania znajdują się w pliku Wymagania Ofertowe oraz w załączniku nr 2 cz 1 i 2 . Przekażemy tym dostawcom ,którzy prześlą podpisany formularz zgłoszeniowy do postepowania 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: dorota.zebrowska@eon.pl w terminie do 15.06.2023 r. do końca dnia.

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

WO16.03.2022

 Przetarg dotyczący zakupu usług związanych rozwojem i wsparciem dla oprogramowania Rabbit MQ. Termin przesyłania zgłoszeń 09.01.2023 do godziny 1200, termin składania ofert 16.01.2023 do godziny 1200. Kontakt w sprawie szczegółów merytorycznych  Paweł Fornalczyk , mail :  pawel.fornalczyk@eon.pl   

  

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych

WO_PZ_10283_RabbitQ16.03.2022
Umowa ramowa EON01.01.0001

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8779 Powtórka opracowanie dokumentacji projektowej ul. Frygijska

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8779), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 18.03.2022 do godz. 12.00 na adres e-mail: m.cimochowska@eon.pl

Specyfikacja zadania i mapka04.03.2022
WO_PZ_8779 powtrka04.03.2022
Zal2-Specyfikacja_Zakres_Prac04.03.2022
Wybierz czym zajmuje się Twoja firma, a pokażemy Ci kontakt do odpowiedniej osoby z działu zakupów