Szanowni Państwo,

Zapraszam do składania ofert w przetargu na modernizację systemu backupu E.ON 2023. Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w Załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1), którego skan należy wysłać mailowo na adres: agnieszka.pavlidou@eon.pl w terminie do 12.06.2023 r. do końca dnia.

Termin składania ofert: 22.06.2023 r., godz. 14:00, platforma zakupowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

WO PZ-1091906.06.2023
Zal 1 Formularz zgloszenia06.06.2023
Zalacznik_2_PZ-10919_Spec_Koszt-Modernizacja_Backup_2023_v106.06.2023

Szanowni Państwo,

 

zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu

 

Linia 110 kV Falenica - Józefów - dokumentacja projektowa

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia chęci udziału w postępowaniu proszę przesłać do dnia: 19.06.2023r do godz. 12.00 na adres e-mail: ewa.znoj@eon.pl

Termin składania ofert: 22.06.2023r. do godz. 15.00

SIWZ_Falenica_Jozefow02.06.2023
WO_PZ-10837 Linia 110 kV Falenica - Jozefow- dokumentacja projektowa02.06.2023
Zacznik_nr1_wytyczne do projektowania i budowy linii 110 kV02.06.2023
zal 1 Formularz zgloszenia02.06.2023

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do zgłaszania się do uczestnictwa w przetargu na Zakup licencji Tableau i warsztatów dla Stoen Operator.

Szczegóły w pliku WO oraz w załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: agnieszka.pavlidou@eon.pl w terminie do 07.06.2023 r. do końca dnia.

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

WO PZ-1089701.06.2023
zal 1 Formularz zgloszenia01.06.2023
zal 2 do PZ1089701.06.2023

UWAGA

Zmieniono terminy:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.05.2023r. do 15:00 na adres e-mail: hubert.serwin@eon.pl

Złożenie oferty w terminie do 16.06.2023 do godziny 15:00

WO-PZ-1059307.04.2023
Zalacznik nr 2 SIWZ Specyfikacja techniczna transformatorow07.04.2023
Zalacznik nr 1 do Specyfikacji transfofmatorow _Monitoring DGA07.04.2023
Zalacznik nr 5 Formularz oferty Handlowo_Technicznej07.04.2023
Wzor Umowy do wymagan ofertowych UMOWA na Zakup transformatorow07.04.2023
Odpowiedzi do pytan_PZ_1059324.04.2023
ZAL RPZ Tarchomin RPZ Utrata24.04.2023
Odpowiedzi do pytan_PZ_10593_125.05.2023
Odpowiedzi do pytan_PZ_10593_231.05.2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10850 , którego przedmiotem jest  zakup :

Przedłużenia wsparcia komponentów sprzętowych systemu SCADA do 30.05.2024

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania i nasze wymagania znajdują się w pliku Wymagania Ofertowe oraz w załączniku nr 2 do  tego postępowania . Załącznik będzie przekazany tym dostawcom ,którzy zgłoszą się do postepowania  przesyłając  podpisany formularz zgłoszenia (zał. 1 )

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: dorota.zebrowska@eon.pl w terminie do 22.05.2023 r. do końca dnia.

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

WO16.03.2022

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który wraz z wypełnionym i podpisanym Zobowiązanie do zachowania poufności (NDA) należy wysłać mailem w terminie do 09.05.2023r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@eon.pl

 

Do 10.05.2023r. do godz. 15.00 Zamawiający udostępni Oferentom, którzy zgłosili chęć udziału w postępowaniu i przesłali podpisane NDA niezbędne do wyceny prac poniższe dokumenty:

  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Projekt Budowlany,
  • Projekt Wykonawczy z rewizjami, nową aranżacją i nadzorami autorskimi,
  • Szczegółowe zasady realizacji inwestycji wraz z załącznikami,
  • Wzór umowy o Generalne Wykonawstwo.
Wymagania_Ofertowe27.04.2023
Zal_1_Formularz_zgloszenia27.04.2023
Zal_10_Tabela_1_Wykaz_rodzajow_robot_budowlanych27.04.2023
Zal_11_Tabela_2_Wykaz_prac_koniecznych_wypelnia_Oferent27.04.2023
Zal_12_Tabela_3_prace_wykonane_zlecone_realizowane27.04.2023
Zal_13_Zobowiazanie_do_zachowania_poufnosci27.04.2023
Zal_7_Wzor_umowy_przetwarzania_danych27.04.2023
Zal_9_Zakres_prac27.04.2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10813 , którego przedmiotem jest  zakup urządzeń infrastruktury bazowej AMI 

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania i nasze wymagania znajdują się w pliku Wymagania Ofertowe oraz w załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: dorota.zebrowska@eon.pl w terminie do 11.05.2023 r. do końca dnia.

 

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

WO PZ-1081326.04.2023
Zacznik_2_Specyfikacja01.01.0001

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu Przetargowym nr PZ-10706, którego przedmiotem jest wykonanie projektu modernizacji systemów gaśniczych w komorach transformatorów mocy w stacjach RPZ Utrata, RPZ Batory, RPZ Powiśle, RPZ Młynów, RPZ Stadion oraz RSM Plac Krasińskich.

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania znajduje się w załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (zał. 1 – formularz zgłoszenia), którego skan należy wysłać mailowo na adres: agnieszka.pavlidou@eon.pl w terminie do 07.04.2023 r. do końca dnia.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.”

WO PZ-10706 PO ZMIANACH06.04.2023
zal 1 formularz zgl PZ1070606.04.2023
Zal 2 PO ZMIANACH06.04.2023
Odpowiedzi na pytania nr 119.04.2023

 Przetarg dotyczący zakupu usług związanych rozwojem i wsparciem dla oprogramowania Rabbit MQ. Termin przesyłania zgłoszeń 09.01.2023 do godziny 1200, termin składania ofert 16.01.2023 do godziny 1200. Kontakt w sprawie szczegółów merytorycznych  Paweł Fornalczyk , mail :  pawel.fornalczyk@eon.pl   

  

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://eon.pl/dla-dostawcow/rodo-oi  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych

WO_PZ_10283_RabbitQ16.03.2022
Umowa ramowa EON01.01.0001

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na:

PZ-8779 Powtórka opracowanie dokumentacji projektowej ul. Frygijska

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8779), którego skan należy wysłać mailowo w terminie do: 18.03.2022 do godz. 12.00 na adres e-mail: m.cimochowska@eon.pl

Specyfikacja zadania i mapka04.03.2022
WO_PZ_8779 powtrka04.03.2022
Zal2-Specyfikacja_Zakres_Prac04.03.2022
Wybierz czym zajmuje się Twoja firma, a pokażemy Ci kontakt do odpowiedniej osoby z działu zakupów