Paweł Wiechetek
Specjalista rozwiązań okołoenergetycznych w E.ON Polska