Wyrażam zgodę na rzecz E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), na przetwarzanie (z wyjątkiem udostępnienia) podanych przeze mnie powyżej danych osobowych, w celu...
Wyrażam zgodę na kierowanie przez E.ON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347), informacji handlowych i materiałów reklamowych drogą elektroniczną...