Warszawa
poza Warszawą

Audyt przedmontażowy

 • weryfikujemy zapotrzebowanie energetyczne
 • oceniamy stan techniczny budynku
 • sprawdzamy możliwości posadowienia instalacji 
 • przedstawiamy konkretne rozwiązania i zalecenia

Ekspertyza nośności dachu

 • sprawdzamy, czy dach budynku utrzyma instalację 
 • wykonujemy obliczenia dla istniejących standardów budynku

Montaż instalacji

 • przygotowujemy wizualizację
 • dobieramy certyfikowane komponenty
 • po montażu przekazujemy protokół z prac
 • opracowujemy dokumentację PPOŻ i dla OSD

 

Serwis instalacji

 • naprawiamy, modernizujemy, wymieniamy elementy
 • w razie potrzeb zmieniamy posadowienie 

Przegląd instalacji

 • oceniamy stopień eksploatacji komponentów
 • wykonujemy pomiary elektryczne 
 • weryfikujemy poprawność działania
 • aktualizujemy oprogramowanie, konfigurujemy urządzenia
 • przedstawiamy konkretne zalecenia
 

Audyt pomontażowy

Jeśli posiadasz już system fotowoltaiczny i chcesz się dowiedzieć, czy działa poprawnie, wykonujemy prace analogiczne jak przy przeglądzie instalacji. 

Inwestycja jest finansowana ze środków leasingodawcy, który jest właścicielem instalacji przez cały okres spłaty. Klient korzysta z instalacji i wpłaca comiesięczne wynagrodzenie firmie leasingowej, za co otrzymuje faktury VAT. Opłaty leasingowe stanowią dla klienta koszt uzyskania przychodu. Przeniesienie własności na klienta następuje wraz z zapłatą końcowej raty. Okres finansowania wynosi 48 do 120 miesięcy.
Nabywcą instalacji jest klient, który również korzysta z instalacji i spłaca comiesięczne raty z odsetkami. Dzięki temu klient wprowadza instalację do ewidencji środków trwałych i tym samym zwiększa majątek firmy. Odsetki stanowią dla klienta koszt uzyskania przychodu. Na podstawie faktury klient może ubiegać się o zwrot VAT w urzędzie skarbowym, a także o dotacje lub ulgi podatkowe. Okres finansowania wynosi 12 do 84 miesięcy.
Podczas rozmowy nasz opiekun klienta pomoże Ci wybrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. Na podstawie wizji lokalnej otrzymasz wstępną wycenę instalacji.
Przygotujemy umowę i szczegółowe warunki współpracy. Poprosimy Cię o zapoznanie się z dokumentami i podpisanie ich.
Nasi projektanci przygotują projekt instalacji tak, aby spełniała ona Twoje oczekiwania. Poprosimy Cię o jego akceptację.
W uzgodnionym terminie dostarczymy wszystkie elementy instalacji. Nasza ekipa wykwalifikowanych montażystów zbuduje Twoją instalację.
Złożymy za Ciebie wniosek do Operatora Sieci Dystrybucji. Dostaniesz licznik dwukierunkowy i włączysz swoją instalację.

Jaką formę kontaktu preferujesz *